daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Vores vision

Vi vil give børnene en tryg omsorgsfuld, udviklende og indholdsrig hverdag i vuggestuen.

Vi ser det enkelte barns udvikling som en helhed.

Vi tager udgangspunkt i barnet og børnegruppens udviklingstrin deres baggrund og familie

Til daglig følger vi det enkelte barn, så vi kan lære det at kende, og hjælper det til at udvikle sig i dets eget tempo.

Vi hjælper barnet til at få selvværd og selvtillid, og styrker barnet i det sociale samspil i børnegruppen. Samt støtter barnet i at blive selvhjulpent og til at kunne håndtere konflikter.

Således opfylder vi visionen:

Vi er en personalegruppe, der ligger vægt på faglig udvikling, og som i det daglige viser arbejdsglæde, begejstring og engagement og har humor med i vores hverdag. Ligeledes lægger vi vægt på at kommunikere på en ligeværdig og anerkendende måde i vores tilgang til børn, kollegaer og forældre.

Det giver Trekløveren de bedste betingelser for at:

Opfylde barnets basale behov ved at give:

 • Omsorg
 • Tryghed
 • Kærlighed
 • Søvn
 • Sund mad

Se barnet som værende i centrum, men som en del af en gruppe, og give:

 • Tryg indkøring af barn og forældre.
 • Tryg daglig modtagelse.
 • Støtte til barnet i dets udvikling: sproglig, motorisk og socialt.
 • Støtte barnet i at blive selvhjulpen.
 • Tilgodese barnets individuelle behov og relationen i forhold til gruppen.
 • Barnet lige muligheder, derfor tages der individuelle hensyn.

I det daglige at skabe rum, hvor der er plads til:

 • Kreativitet.
 • Fantasi.
 • Leg.
 • Fordybelse
 • Oplevelser
 • Gode traditioner
 • Nysgerrighed
 • Livsglæde
 • Kropslig udfoldelse
 • Latter