Glemt log på?   Registrer  

Årshjul 2019/2020

Det overordnede tema for årshjulet 2019/2020 er: ”Vi holder af hverdagen”.

Årshjulet er et godt redskab til at implementere vores læreplan/temaer og omsætte det til konkret pædagogisk praksis i hele vuggestuen. Idéen er, at alle medarbejdere skal tage aktivt del i vores målformuleringer og arbejde systematisk i forhold til vores målsætning. Fra ledelsens side er håbet, at årshjulet kan bruges som et redskab til at fastholde, inspirere og udvikle den faglighed vi har hver især og sammen – og samtidig leve op til de politiske og forvaltningsmæssige krav. Det er ledelsens ønske, at årshjulet skal være et fagligt projekt, der kan samle vuggestuen på tværs af afdelinger og etager, men også et projekt hvor alle medarbejdere, pædagoger såvel som medhjælpere, kan få mulighed for at udfolde deres individuelle faglighed i relation til det enkelte barn, hele børnegruppen og til sine kollegaer. Arbejdet med årshjulet forløber over 2 år, således at vi kan gå i dybden med og lære af og benytte vores erfaringer fra det første år.

Til forskel fra de sidste 4 års årshjul, vil årshjulet 19/20 være delt op i 6 måneders perioder. Januar til juni og juli til december. I de første 6 måneder vil vores fokuspunkter være selvhjulpenhed og nærvær, de sidste 6 måneder er fokuspunkterne sprog og motorik. Gældende for hele året er, at vi tager udgangspunkt i de ting vi i forvejen laver, men med skærpet opmærksomhed på nærvær og trivsel samt rutiner og overgange. Overgange skal forstås således, at man skal fra én aktivitet til en anden, f.eks. overgangen fra frokost til børnene skal skiftes.

Samtidig har vi også hermed fuld fokus på den styrkede læreplan. Som vi er i fuld gang med at arbejde med i personalegruppen på vores personalemøder og personale udviklingsdage.