daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Velkomstmateriale Nyboder

Indholdsfortegnelse

1 - Forord.
2 - Husets fysiske rammer.
3 – Åbne- og lukketider.
4 – Lukkedage.
5 – Administration og bestyrelse.
6 – Praktiske oplysninger.
7 – Dagligdagen i vuggestuen.
8 - At være ny.
9 – Forplejning.
10 – Sygdom.
11 – Forandringer.

1 Forord

Denne velkomstfolder er en introduktion til vuggestuen, således at I nye forældre har mulighed for at få indblik i hvad vi lægger vægt på, og hvilke rammer vi arbejder indenfor. Vi har taget udgangspunkt i vores hverdag, og beskrevet de ting som vi mener er væsentlige for, at børn og forældre kan få en rigtig god vuggestuetid.

2 Husets fysiske rammer

Vuggestuens Nyboderafdeling er beliggende på 1., 2. og 3. sal i Rigensgade 21A.

På 1. sal har vi to stuer, hvor Kørerne og Fårene holder til, desuden ligger køkkenet også her.

På 2. sal har vi også to stuer og her holder Bjørnene og Muslinger til, desuden ligger kontoret også her.

På 3. sal har vi stuen for de mindste, som er Ællingerne. Udover det har vi en tagterrasse hvor de mindste sover, desuden er har vi her en mindre legeplads.

Huset har i vinteren 2011 fået en gennemgående renovering og ombygning, så institutionen i dag fremstår helt nyindrettet.

3 Åbne og lukketider

Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.15 – 17.00 og fredag fra 7.15 - 16.30, dvs. at børnene skal være påklædte og have forladt institutionen lige inden lukketid, så personalet kan forlade institutionen til lukketid.

4 Lukkedage

Oplysninger om institutionens lukkedage finder man i kalenderen.

5 Administration og bestyrelse

Vuggestuen er en selvejende institution. Vores paraplyorganisation er Fobu, som varetager administration af løn og regnskab. Vuggestuen har en bestyrelse med forældreflertal som består af: 6 forældre, én medarbejderrepræsentant samt ét eksternt medlem. Medlemmer af bestyrelsen vælges på Forældremødet. Leder og souschef deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, desuden er der valgt 6 suppleanter. Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder årligt.

6 Praktiske oplysninger

Børnene skal senest være afleveret i vuggestuen kl. 9.30. Kan dette ikke nås kan I ringe og aftale at aflevere kl.11.00, lige inden frokost.

Brug Whiteboard tavlen til at skrive hvornår barnet bliver hentet, således at personalet kan planlægge dagen. Bliver man forsinket er det vigtigt at ringe besked. Bliver barnet hentet af en andenskal vi have besked, ellers kan vi ikke udlevere barnet.

Institutionen er altid aflåst og man kan kun komme ind med en dørkode eller ved at benytte ringeklokken.

Aflevere I barnet under en stille stund fx morgensamling eller højtlæsning, bedes dette respekteret, således at aktiviteten forstyrres mindst muligt. Det samme gælder afhentning under et måltid.

I garderoben skal der være overtøj, som passer til årstiden, samt hjemmesko, regntøj og gummistøvler. I barnets garderobe på badeværelset skal I sørge for at der altid er et sæt skiftetøj og bleer. Navn i sko og tøj er en stor hjælp, da tingene nemt kan blive væk eller forbyttet.

Vuggestuen har hagesmækker og savlesmækker.

Der må under ingen omstændigheder forefindes plasticposer i garderoben pga. kvælningsfare.

Om sommeren er det forældrenes ansvar, at barnet er smurt ind i solcreme når det afleveres. Vi sørger for indsmøring i løbet af dagen. Det er vigtigt, at børnene har en kasket eller solhat med i vuggestuen hver dag for at beskytte mod solen.

Hvis barnet har ferie/fridag bedes I ringe besked senest samme morgen.

Når barnet har fødselsdag fejre vi meget gerne dagen i vuggestuen. I er velkomne til at medbringe lidt lækkert som barnet kan dele ud. Har I lyst til at få de andre børn fra stuen på besøg hjemme, kommer vi gerne med alle børnene, eller med en mindre gruppe.

Da alle børn er små personligheder, og har individuelle behov, der bl.a. viser sig ved at nogle bruger en særlig sut, bamse, sutteklud eller lignende, når de sover, er du/I velkommen til at medbringe dette. Husk at skrive navn på.

7 Dagligdagen i vuggestuen

Vi åbner sammen hos Bjørnene på 2. sal kl. 7.15, og til kl. 7.50 er der fælles morgenmad. Herefter går vi på egne stuer, men holder dørene åbne, så børnene kan gå på besøg hos hinanden.

Kl. ca. 9.00 holder vi morgensamling, hvor vi synger og snakker om hvad der skal ske den dag. Efter samlingen går vi enten ud eller laver forskellige aktiviteter på stuen, evt. i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne.

Det er derfor vigtigt, at barnet er her senest kl. 9.30. Hvis jeres barn skal til læge, tandlæge og lign., kan vi altid aftale et andet mødetidspunkt.

Kl. 9.30 er det tid til aktiviteter:

Om sommeren går vi ture i kvarteret, er på byens legepladser eller i de omkringliggende parker, og bruger i det hele taget vores tid på at komme så meget ud som muligt. Desuden har vi hver sommer, et forløb over flere dage, hvor vi tager i skoven med madpakker og sover til middag under træerne.

Om vinteren går vi også meget ud, men samtidig er det tid for aktivitet inden døre i forskellige ”værksteder”. Vi tegner og maler, laver klippe/klistre og rytmik.

Kl. ca. 11.00 spiser vi frokost. Før måltiderne vasker børnene hænder med hjælp fra en voksen. Børnene spiser selv – med fingrene, ske eller gaffel. De voksne hjælper i det omfang børnene harbehov for det.

Efter frokost sover børnene til middag.B ørnenes individuelle sovetider står på stuens tavle. Vi vækker helst ikke børn fra deres middagssøvn, da vi mener at et søvnigt barn fungerer dårligt, og ikke får det fulde udbytte af resten af dagen.

Om eftermiddagen er der frugt og brød ca. kl. 14.30, hvorefter der leges på stuerne.

8 At være ny

Den første tid i vuggestuen kan være lidt svær og måske lidt overvældende for både barn og forældre. Vores erfaring viser at det er vigtigt at overgangen bliver så blid som mulig. Dette indebærer at I tager jer tid til indkøringsperioden, så barn, forældre og personale får en god start sammen.

Nedenstående kan være et eks. på en indkøringsperiode.

1. dag: Barn og forældre besøger vuggestuen et par timer, og går hjem inden frokost.

2. dag: Barn og forældre er sammen i vuggestuen til vi har spist.

3. dag: Barnet er alene i vuggestuen et par timer.

4.dag: Barnet er alene i vuggestuen til og med frokost, og kan evt. blive og sove.

5. dag: Barnet får sin første almindelige dag i vuggestuen.

Nogle børn er følsomme og har derfor brug for en lidt længere indkøring, og det kan derfor være nødvendigt at give barnet korte dage i en periode. Det er en god ide at tage højde for dette.

En god kommunikation og et højt informationsniveau er vigtigt for samarbejdet mellem familie og institution. Hvis der sker ændringer i barnets dagligdag er det vigtigt at informere os om dette. I er altid velkommen til at ringe hvis I er i tvivl om noget.

Som noget særligt, har vi to stuer, hvor vi har plads til de mindste. Det er hos Ællingerne på 3. sal og Køerne på 1. sal.Her er hverdagen lidt anderledes.

De to stuer er for de yngste børn i alderen fra. 6 mdr. – 1, 5 år. Tilknyttet stuerne er der to tagterrasser, hvor børnene sover i barnevogne eller krybber.

Det er vores mål, at medvirke til, at det bliver en god oplevelse for både børn og forældre, at begynde i vuggestue.

Vi lægger vægt på, i samarbejde med forældrene, at finde ud af, hvordan den første tid i vuggestuen skal forløbe. Vi støtter forældrene, så dette forløb bliver positivt, når forældrene skal aflevere deres barn i institution for første gang.

Ved opstart vil vi gradvist gøre dagene længere for barnet. Vi følger barnets rytme og støtter dets udvikling og trivsel – ligesom vi gerne rådgiver med hensyn til søvn, mad og hvad der ellers kan være aktuelt.

Det er vigtigt, at forældrene tager hensyn til og lærer de andre børn på stuen at kende, så alle trives godt, både som enkelte personer og som en del af gruppen.

Vi følger barnets udvikling, og i takt med denne tilbyder vi hele tiden nye udfordringer. Vi lytter til musik, kigger i bøger, benytter os af aldersvarende legetøj og udfordrer børnene fysisk, så deres motorik bliver styrket.

Når vores mindste børn, fra Køerne og Ællingerne, er trygge på deres egen stue, bliver de langsomt introduceret til de andre stuer i huset, hvor børnene er mellem 1,5 – 3 år. Flytningen til én af de andre stuer vil være en glidende proces og vil først ske, når barnet er klar til nye udfordringer som ”stor” i vuggestuen.

9 Forplejning

Kosten i vuggestuen er ca. 92% økologisk, og alt er så vidt muligt hjemmelavet.

Morgenmaden består som regel af brød med ost, havregrød og mælk. Frokosten varierer mellem kød, fisk, vegetarretter, suppe, grød samt en ugentlig rugbrødsdag. Om eftermiddagen får børnene den medbragte frugt og hjemmebagt brød. Vi drikker mælk og vand til måltiderne.

Vi spiser og drikker ikke søde sager til daglig i vuggestuen, men der kan ved festlige lejligheder og højtider blive serveret lidt kage eller lignende. Vi mener, at børn, så vel som voksne har glæde af, at der er forskel på hverdag og fest.

10 Sygdom

Vuggestuen modtager ikke syge børn. Børn, der bliver syge i løbet af dagen vil blive sendt hjem.

Hvis barnet har feber, dårlig mave, øjenbetændelse, voldsom forkølelse, hoste, opkastning eller en almindelig børnesygdom, skal barnet holdes hjemme, til det er raskt.

Når barnet ikke længere smitter og er feberfrit, og i øvrigt er i stand til at deltage i en almindelig hverdag, med såvel inden - som udendørsaktiviteter, er det raskt nok til at komme i vuggestue igen. Vi henstiller til, at man giver barnet en feberfri dag derhjemme, så man kan få rettet op på immunforsvaret, inden barnet kommer tilbage i vuggestuen.

Når jeres barn er sygt, bedes I ringe til os om morgenen og give besked.

Vuggestuen må som hovedregel ikke påtage sig at give medicin, kun hvor der er tale om kroniske lidelser og livsvigtig medicin, kan vi efter instruktion fra lægen, påtage os det.

11 Forandringer

Hvis der skulle opstå forandringer eller problemer omkring jeres barn, familie eller lignende, er vi altid til rådighed med hjælp og vejledning. Hvis ikke vi er i stand til at vejlede, så er vi altid i stand til at henvise jer til en anden instans, som kan hjælpe.